Kryta pływalnia

Kryta pływalnia 25×12,5m o głębokości 0,9 – 3,9m, z 6 torami, widownią na 200 miejsc na dwóch antresolach. Pełne zaplecze sanitarno-szatniowe, suszarki, depozyt. Pływalnia czynna codziennie od 6:00 – 22:00.

Ostatnie przerwy eksploatacyjno-techniczne:

  • 12.03.2020 r. – 30.08.2020 r. (wydłużona w zw. z epidemią COVID-19),
  • 28.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
  • 27.06.2022 r. – 4.09.2022 r.

Najbliższa planowana przerwa eksploatacyjno-techniczna: początek lipca – koniec sierpnia 2023 r.

Regulaminy obowiązujące na krytej pływalni:

Sprawozdania z badań wody na pływalni