Strona główna Oferta Nauka pływania O nas Galeria Cenniki Grafiki Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
Rozmiar czcionki: A- | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy
Aktualności
Rehabilitacja na basenie dla seniorów
2020-10-15

Regulamin do pobrania

 

REGULAMIN REHABILITACJI NA BASENIE DLA SENIORÓW

 • Organizatorem zajęć jest Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Kaliszu.
 • Ilość miejsc w jednej grupie jest ograniczona i wynosi 18 osób.
 • Grupowa nauka wystartuje tylko wtedy, kiedy do jednej grupy zostanie zapisanych przynajmniej 10 osób*. Zadeklarowani uczestnicy zostaną poinformowani, kiedy grupa zostanie zorganizowana oraz o planowanym dniu rozpoczęcia zajęć.
 • Przewidywany termin realizacji zajęć to czwartek w godzinach 10.30-11.15 oraz piątek 13.30-14.15.
 • Możliwe jest, że z przyczyn losowych na które OSRiR nie ma wpływu, zawodów sportowych na basenie lub innej sytuacji skutkującej niemożnością realizacji wszystkich zajęć kursu przed 30 czerwca 2021 r., istnieje możliwość, że niezrealizowana część kursu zostanie wznowiona w następnym sezonie. (po przerwie eksploatacyjnej).
 • O odwołanych (przełożonych) zajęciach uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie do 3 dni przed dniem, w którym te miały się odbyć, wraz z przybliżonym terminem zrealizowania tych zajęć w najbliższym czasie.
 • Niezrealizowane zajęcia z powodu niestawienia się uczestnika przepadają.
 • Opłatę za cały kurs zadeklarowanego uczestnika należy uiścić przed pierwszymi zajęciami. Otrzyma się wtedy karnet wstępu na zajęcia ww. kursu.
 • Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności.
  Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania (ale nie później, niż przed 3 zajęciami liczonymi od początku trwania całego kursu), organizator zwraca 50% pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. Rezygnujący jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia, iż na własną prośbę rezygnuje z udziału w zajęciach i prosi o zwrot określonej kwoty.
  Na zajęciach rehabilitacji na basenie dla seniorów  obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin obiektu krytej pływalni OSRiR przy ul. Łódzka 29. Osoby nie przestrzegające tych regulaminów mogą zostać skreślone z listy uczestników, BEZ ZWROTU NALEŻNOŚCI ZA ZAJĘCIA.
 • Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych zawarte są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronach osir.kalisz.pl, www.bip.osir.kalisz.pl oraz w gablotach informacyjnych znajdujących się na terenie obiektów wynajmującego.
 • Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.