Strona główna Oferta Nauka pływania O nas Galeria Cenniki Grafiki Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
Rozmiar czcionki: A- | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy
Aktualności
Konkurs na dzierżawę parku linowego
2020-07-16

OSRiR-DGE.2000.8.2020

  

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz, ("OSRiR")

 tel. (062) 767-10-08, 757-32-67

ogłasza konkurs na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania.

Przedmiotem konkursu jest park linowy znajdujący się przy ulicy Sportowej w Kaliszu wyposażony m. in. w trzy kompletne trasy, z 43 przeszkodami oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia tego parku.

Dzierżawa bez prawa do stałej zabudowy i przebudowy, wszelkie zmiany dotyczące obiektu oraz infrastruktury dla potrzeb dzierżawcy wymagają uprzedniej zgody OSRiR.

Przewiduje się zawarcie umowy na czas określony - bieżący sezon (2020 r.) z możliwością ponownej dzierżawy w kolejnych sezonach.

Oferty należy składać w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 (pokój nr 115 - sekretariat) w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania – tj. parku linowego, znajdującego się przy ul. Sportowej w Kaliszu”.

Przedmiot konkursu można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem OSRiR tel. 62-767-22-08 wew. 4, od poniedziałku do piątku, w godz. 600 – 2200.

Każda złożona oferta będzie rozpatrywana w ciągu 2 dni roboczych od jej złożenia

Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem Oferty dostępnym na stronie internetowej www.osir.kalisz.pl lub w siedzibie OSRiR.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie OSRiR, tj. Kalisz ul. Łódzka 19-29.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

                                                                                        Dyrektor OSRiR

                                                                            / - /

                                                                                        Mirosław Przybyła

Pliki do pobrania