Strona główna Oferta Nauka pływania O nas Galeria Cenniki Grafiki Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
Rozmiar czcionki: A- | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy
Aktualności
Przetarg na oddanie części mienia do bezpłatnego korzystania - PARK LINOWY
2020-07-03

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz, ("OSRiR")

tel. (062) 767-10-08, 757-32-67

ogłasza przetarg publiczny na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania.

 

Przedmiotem przetargu jest park linowy znajdujący się przy ulicy Sportowej w Kaliszu wyposażony m. in. w trzy kompletne trasy, z 43 przeszkodami oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia tego parku.

Dzierżawa bez prawa do stałej zabudowy i przebudowy, wszelkie zmiany dotyczące obiektu oraz infrastruktury dla potrzeb dzierżawcy wymagają uprzedniej zgody OSRiR.

Przewiduje się zawarcie umowy na czas określony - bieżący sezon (2020 r.).

Cena wywoławcza (opłata czynszowa za cały park linowy/jeden miesiąc) brutto (z VAT) wynosi 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100).

Oferty należy składać w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 (pokój nr 115 - sekretariat) w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania – tj. parku linowego, znajdującego się przy ul. Sportowej w Kaliszu” w terminie do dnia 6.07.2020 r. do godziny 800

Przedmiot przetargu można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem OSRiR tel. 62-767-22-08 wew. 4, od poniedziałku do piątku, w godz. 600 – 2200.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie OSRiR tj. Kalisz, ul. Łódzka 19-29 w dniu 6.07.2020 r. pokój nr 103 o godz. 900

Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem Oferty dostępnym na stronie internetowej www.bip.osir.kalisz.pl lub w siedzibie OSRiR.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie OSRiR, tj. Kalisz ul. Łódzka 19-29, w terminie do 7.07.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przypadku unieważnienia przetargu koszty poniesione z tytułu przygotowania oferty nie zostaną zwrócone.

Dyrektor OSRiR
Mirosław Przybyła