Kontakt

SIEDZIBA GŁÓWNA – OŚRODEK SPORTU REHABILITACJI I REKREACJI W KALISZU

ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz
tel. 62 767-10-08 (kasa basenowa),
tel. 62 757-32-67 (sekretariat)
tel. 62 767-22-08 (centrala numer ogólny)
fax 62 757-32-68

Numer konta bankowego: Santander Bank Polska S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5115 9188

Dyrektor OSRiR – Mirosław Przybyła
Zastępca Dyrektora – Monika Krymarys

Sekretariat
Grażyna Muszyńska:
e-mail: sekretariat@osir.kalisz.pl

Dział Organizacji Imprez, Promocji i Administracji
Kierownik: Alicja Fręśko
e-mail: promocja@osir.kalisz.pl

Dział Kadr i Rehabilitacji
Kierownik: Dorota Leszczyńska – Kołeczko
e-mail: kadry@osir.kalisz.pl

Dział Księgowości
Główna księgowa: Justyna Sikorska
e-mail: ksiegowosc@osir.kalisz.pl
e-mail: justyna.s@osir.kalisz.pl

Dział Gospodarczo – Eksploatacyjny
Kierownik: Adam Łyskawka
e-mail: adam.l@osir.kalisz.pl
e-mail: dge@osir.kalisz.pl

Dział Obiektów Stadionowych
Kierownik: Dariusz Szygulski
e-mail: dariusz.s@osir.kalisz.pl
e-mail: dos@osir.kalisz.pl

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA KALISZ ARENA
Kierownik: Mieczysław Marciniak
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 598-27-30, fax 62 598-27-27
e-mail: arena@osir.kalisz.pl

STADION SPORTOWY
Wał Matejki 2-4
tel. 62 757-53-50