Strona główna Oferta O nas Galeria Cenniki Grafiki Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej
Rozmiar czcionki: A- | A+ | A++   Kontrast: Tryb kontrastu Wysoki Tryb standardowy Standardowy
Aktualności
Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Kalisza w 2016 r.
2016-01-19

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej :

   -  które w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskały świadczenie z pomocy społecznej ,

   - które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny ,

   - które posiadają zaświadczenie o byciu kombatantem oraz niektóre osoby będące ofiarami

      represji  wojennych i okresu powojennego ,

   - które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego ,

   -  która nie ukończyła 26 lat, lub

   -  która ukończyła 65 lat, lub

   -  która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii  technicznej

Aby uzyskać prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej należy posiadać    -  oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej

   -  ważną Kartę Dużej Rodziny

   -  zaświadczenie o byciu kombatantem lub osobą będącą ofiarą represji wojennych i okresu

      powojennego

   -  legitymację weterana lub weterana poszkodowanego,

   -  dokument stwierdzający tożsamość,

lub należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje :

-  spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności podatkowej,

-  spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

-  spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania

    do rozpoczęcia tej działalności.

 

Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Kalisza w 2016 r.  :

 

1. Ośrodek Sportu , Rehabilitacji i Rekreacji  w Kaliszu  ul. Łódzka 29

     Dyżury pełnią adwokaci : od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 12.oo

 

2. Ośrodek Sportu , Rehabilitacji i Rekreacji „Hala Kalisz Arena” w Kaliszu

     Ul. H Sawickiej 22-24

     Dyżury pełnią radcy prawni : od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 12.oo

 

3. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu    ul. Graniczna  1

     Dyżury pełnią adwokaci : od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.oo do 18.oo

 

4. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu  ul. Dobrzecka 18

    Dyżury pełnią radcy prawni: w poniedziałki w godzinach od 13.oo do 17.oo

    od  wtorku do piątku w godzinach od 11.oo do 15.oo